ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η Κίνηση για την Αλλαγή στη Μαθηματική Εκπαίδευση (ΚΑΜΕΚΠ) είναι μετεξέλιξη της Κίνησης για την Αλλαγή στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Η αλλαγή του τίτλου συνδέεται με τη διεύρυνση και την επαναχάραξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της Κίνησης. Αποτυπώνει την απόφαση να απευθυνθούμε στο ευρύ κοινό των Ελλήνων Μαθηματικών και όχι μόνο σε όσους συμμετέχουν στην ΕΜΕ.

Το ιδεολογικό μας στίγμα

Μαθηματικά για όλους χωρίς ταξικούς, φυλετικούς ή άλλους φραγμούς και προκαταλήψεις είναι η περίληψη της ιδεολογίας που μας ενώνει. Η αποδοχή αυτής της ιδεολογίας είναι η μοναδική προϋπόθεση για να γίνει κάποια ή κάποιος μέλος της Κίνησής μας. Πιστεύουμε ότι, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις, όλα τα παιδιά θα μπορούσαν να κατακτήσουν τον μαθηματικό τρόπο σκέψης και να αποκτήσουν μαθηματικές γνώσεις χωρίς εκπτώσεις στο επίπεδο, ώστε αφενός να μην είναι η έλλειψή τους εμπόδιο στην επιλογή των σπουδών και του επαγγέλματος που ταιριάζουν στις κλίσεις, τις αξίες και τις επιθυμίες τους, αφετέρου να μπορούν να κατανοούν τον κόσμο και την κοινωνία.

Πώς θα υλοποιηθεί το αίτημα «Μαθηματικά για όλους»

Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Μόνο συλλογικά μπορούμε να ανιχνεύσουμε τα βήματα που πρέπει να γίνουν, γι’ αυτό πρέπει να γίνουμε πολλοί, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε εμπειρίες, να προτείνουμε δρόμους, να αγωνιστούμε για επιβεβλημένες αλλαγές.  Ωστόσο πρέπει ταυτόχρονα να αποκαλύψουμε τους υπεύθυνους για τη σημερινή κατάσταση και να αποδομήσουμε τα επιχειρήματά τους, να μελετήσουμε και να εξηγήσουμε στη συνέχεια τους τρόπους με τους οποίους οι υπερεθνικοί οργανισμοί (ΟΟΣΑ-ΕΕ) επιδιώκουν να κυριαρχήσουν οι εκπαιδευτικές τους επιλογές που βρίσκονται σε αντίθετη προς τις λαϊκές ανάγκες, να προσφέρουμε επιστημονική τεκμηρίωση στην αγωνιζόμενη κοινωνία. Πρώτιστα όμως να πείσουμε την κοινωνία ότι είναι εφικτή και αναγκαία η  μαθηματική εκπαίδευση, από  ειδικευμένους στον κλάδο, και ότι οφείλει να αγωνιστεί γι’ αυτήν.

Οι μαθηματικοί ως εργαζόμενοι

Ένα από τα σοβαρά ζητήματα στα οποία η ΕΜΕ δεν προσφέρει τίποτε εκτός από κάποιες συντεχνιακού τύπου ανακοινώσεις είναι τα εργασιακά δικαιώματα των Ελλήνων μαθηματικών. Καμιά ουσιαστική παρέμβαση στα προβλήματα των εκπαιδευτικών του δημοσίου, ουδέτερη έως φιλική στάση στις απόπειρες επιβολής συστημάτων αξιολόγησης, αδιαφορία για τον εκπαιδευτικό της τάξης και παντελής άρνηση συνεργασίας με τα εκπαιδευτικά σωματεία. Η Κίνησή μας καλεί τους μαθηματικούς της γκρίζας ζώνης (αναπληρωτές – ωρομίσθιους – αδιόριστους) να συμμετάσχουν στις προσπάθειές μας ώστε να δημιουργήσουμε μια συλλογικότητα που θα στηρίζει και θα ενισχύει τους αγώνες για μόνιμη σταθερή εργασία και αξιοπρεπείς μισθούς και για μαζικούς διορισμούς στη δημόσια εκπαίδευση, γιατί αυτές οι συνθήκες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης που οραματιζόμαστε.

Μέσα στην ΕΜΕ

Παρά τα αρνητικά της, η ΕΜΕ έχει κάποια επικοινωνιακή ισχύ, ενώ στους κόλπους της υπάρχουν εκατοντάδες αξιόλογοι μαθηματικοί. Δεν έχουμε διαφορές με τα πρόσωπα. Είναι η πολιτική την οποία υπηρετούν που πρέπει να ανατρέψουμε. Ένας βαθύς ελιτισμός και μια απολίτικη συχνά αποδοχή κάθε «καινοτομίας» που έρχεται «εξ εσπερίας» σε συνδυασμό με προσωπικές φιλοδοξίες, καθώς και ο φόβος του ανοίγματος στο επαναστατικά καινούριο είναι τα υλικά που οικοδομούν την τελική της φυσιογνωμία. Ωστόσο θα συνεχίσουμε να δρούμε και μέσα στην ΕΜΕ προσπαθώντας να προωθήσουμε τις απόψεις μας και να διατηρήσουμε την επαφή με μέλη της που έχουν παρόμοιες με τις δικές μας ανησυχίες. Σε ό,τι αφορά την ΕΜΕ η διακήρυξη της Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ παραμένει ατζέντα και της νέας μας μορφής.

Έξω από την ΕΜΕ

Στόχος μας είναι η συνεργασία με τα σωματεία εκπαιδευτικών όλων των χώρων και η πραγματοποίηση ημερίδων, διαλέξεων, εκδηλώσεων. Παράλληλα στηρίζουμε τους αγώνες των σωματείων αυτών με όσα μέσα διαθέτουμε στο βαθμό που οι αγώνες αυτοί βοηθούν την υλοποίηση των αρχών μας.

Θα πραγματοποιήσουμε διαλέξεις για μαθηματικούς και ομιλίες εκλαΐκευσης για μη μαθηματικούς. Στο βαθμό που στο εγχείρημά μας συμμετέχουν νέα μέλη, οι δράσεις μας θα διευρύνονται, η ιστοσελίδα που θα φτιάξουμε θα γίνει χώρος ανταλλαγής προβληματισμών αλλά και μαθηματικής ενημέρωσης ή ακόμη και δημιουργίας και οι συναντήσεις μας εργαστήριο παραγωγής και υλοποίησης οραμάτων.

Όμως δεν αγνοούμε ότι η υλοποίηση των στόχων μας δεν είναι εφικτή στο σημερινό πολιτικοκοινωνικό περιβάλλον. Καμιά προσπάθεια ξεκομμένη από τον αγώνα για κοινωνική αλλαγή δεν μπορεί να τελεσφορήσει. Οφείλουμε να παίρνουμε θέση και για τα συνολικά προβλήματα της χώρας και του λαού της. Με την έννοια αυτή οι δικές μας προσπάθειες στον συγκεκριμένο χώρο της μαθηματικής εκπαίδευσης πρέπει να εντάσσονται στο συνολικό στόχο ρήξης με τις σημερινές κοινωνικές δομές. Το πώς αυτό θα εξειδικεύεται κάθε φορά είναι αντικείμενο προβληματισμού, διαλόγου, διαπάλης και συνθέσεων. Για το λόγο αυτό η διεύρυνση της συλλογικότητάς μας με πρόσωπα που διαπνέονται από αντίστοιχες αρχές είναι επιβεβλημένη και απαραίτητη.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε μας μήνυμα και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.

Δεν διαβάζεται; Αλλάχτε κείμενο. captcha txt