Η εκλογική διακήρυξη της Κίνησης για την Αλλαγή στην ΕΜΕ

Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ

Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη ιστορική στιγμή για τη χώρα. Σε μια τέτοια φάση κάθε συλλογικό όργανο δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει και να συνεχίσει να πορεύεται σαν να μην έχει αλλάξει τίποτε. Μιλώντας ειδικότερα για την ΕΜΕ, θεωρούμε ότι επιβάλλεται να αξιοποιήσει το κύρος του ονόματός της για να ενισχύσει με επιχειρήματα τις λαϊκές διεκδικήσεις ιδίως σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση.

Η ΕΜΕ, αν αξιοποιήσει όλα τα μέλη της, μπορεί να πάψει να κυνηγάει τις εξελίξεις. Αντίθετα, οι τεκμηριωμένες θέσεις της μπορούν να γίνουν κείμενα διεκδίκησης και να αποτελούν τη βάση για τις αλλαγές σε ό,τι αφορά τη μαθηματική εκπαίδευση.

Ο ρόλος των παρατάξεων

Συχνά οι παρατάξεις συμπτύσσονται από ανθρώπους με προσωπικές επιδιώξεις. Τρανό παράδειγμα η διοικούσα παράταξη της ΕΜΕ που έχει προσφέρει τίτλους, θέσεις, αναγνωρισιμότητα στα πιστά της στελέχη, ενώ με την πολιτική της έχει συρρικνώσει το δυναμικό της Εταιρίας. Όμως υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν παρατάξεις που τις δημιουργούν και τις ενώνουν κοινές ιδεολογικές ή επιστημονικές ή πολιτικές αρχές. Μια τέτοια παράταξη οφείλει να προσδιορίσει την ιδεολογική της ταυτότητα, τις στρατηγικές της επιδιώξεις, αλλά και την τακτική που θα ακολουθήσει για την υλοποίησή τους.

Η αυτοκριτική μας

Οι ελπίδες που γέννησε η συμμετοχή 6 μελών της Κίνησης στο ΔΣ της ΕΜΕ δεν δικαιώθηκαν. Κυριότερη αιτία είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των συναδέλφων που έχουν τις ίδιες απόψεις με μας είναι τόσο απογοητευμένοι από την ΕΜΕ, ώστε δεν έχουν τη διάθεση να εμπλακούν ενεργά με τα της Εταιρίας. Ένα μεγάλο μέρος τους απέχει τελείως από τις διαδικασίες της ΕΜΕ. Εκείνους που συμμετέχουν είμαστε εμείς υπεύθυνοι που δεν συγκρότησαν ένα σώμα στήριξης στην πράξη των αρχών της Κίνησης.

Ποιος αρνείται στην πράξη την οικονομική εξυγίανση της ΕΜΕ

Ένα σημαντικότατο πρόβλημα που κυριάρχησε και μας ανάγκασε να καταναλώσουμε μεγάλο μέρος των προσπαθειών μας είναι το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η ΕΜΕ. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η μέγιστη διαφάνεια, αλλά και η έρευνα της διαχείρισης των προηγούμενων ετών, προκειμένου να βρεθούν λύσεις για το μέλλον. Κάτι τέτοιο όμως το αρνείται μετά βδελυγμίας η πλειοψηφούσα παράταξη, δεδομένου ότι υπάρχουν τουλάχιστον παράτυπες μέθοδοι διαχείρισης. Προτείναμε στην τελευταία ΓΣ να οριστεί έκτακτη ΓΣ με μοναδικό θέμα συζήτησης το οικονομικό πρόβλημα της ΕΜΕ. Η πρόταση απορρίφθηκε. Ας σκεφτεί καθένας το γιατί..

Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα

Ο υδροκεφαλισμός της πρωτεύουσας βρίσκει στην ΕΜΕ την πιο ακραιφνή εφαρμογή του. Σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει εκμηδενίσει τις αποστάσεις, δεν είναι δυνατόν να αγνοούνται οι συνάδελφοι της περιφέρειας, και να τους θυμόμαστε μόνο όταν η Αθήνα τα έχει θαλασσώσει και βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο. Η Κίνηση για την Αλλαγή στην ΕΜΕ θα επιδιώξει, όπως το είχε κάνει χωρίς ανταπόκριση όταν αποφασιζόταν η τελευταία αλλαγή καταστατικού, να μετατραπεί η ΕΜΕ σε ομοσπονδία αυτόνομων παραρτημάτων, δίνοντας έτσι κίνητρο για ευρύτερη συμμετοχή των συναδέλφων και αναζωογόνησή της με πρόσωπα, ιδέες, δράσεις. Φυσιολογικά πλέον, τα μέλη θα είναι ισότιμα, καθώς δεν θα διαχωρίζονται σε τακτικά και αντεπιστέλλοντα. Τέλος, οι εκλογές θα διεξάγονται στα παραρτήματα, ώστε δεν θα έχει νόημα η επιστολική ψήφος.

Το ιδεολογικό μας στίγμα

Το πρόγραμμά μας στηρίζεται στην αρχή: Μαθηματικά για όλους.

Προς την κατεύθυνση αυτή θα αγωνιστούμε για:

 • Έμφαση στην αναβάθμιση της μαθηματικής εκπαίδευσης όλων και όχι μόνο των εκλεκτών
 • Αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής των διαγωνισμών.
 • Μελέτη και αποτίμηση των διαγωνισμών για παιδιά του Δημοτικού Σχολείου.
 • Πλήρη αναμόρφωση των περιοδικών της Εταιρίας
 • Δημιουργία ομάδων αλληλοενημέρωσης των συναδέλφων
 • Συγκέντρωση και διάχυση της νέας γνώσης
 • Ημερίδες για ενηλίκους μη μαθηματικούς
 • Διαρκή επιτροπή αξιολόγησης αναλυτικών προγραμμάτων και σχολικών εγχειριδίων. Έρευνα και παρουσίαση των πορισμάτων της για την επίδραση των Μαθηματικών και της μαθηματικής εκπαίδευσης στην κοινωνία.
 • Θα επιδιώξουμε να προταθεί στα τμήματα Μαθηματικών όλων των ΑΕΙ ο ορισμός συνδέσμου για την αμοιβαία επίσημη ενημέρωση.

 

Όσο αφορά το οικονομικό πρόβλημα της ΕΜΕ, πιστεύουμε ότι εφόσον γίνουν τα παραπάνω και ό,τι γίνεται στην εταιρία γίνεται ανοιχτά και καθαρά, και κόσμος θα επιστρέψει, και τα περιοδικά θα αποκτήσουν περισσότερους αναγνώστες, και το κλίμα αναγέννησης που θα καλλιεργηθεί θα αποδώσει καρπούς και στο ζήτημα αυτό, με κοινή προσπάθεια όλων.

Ένα πρακτικό μέσο για να επανέλθουν στην ΕΜΕ παλιά της μέλη, που οφείλουν εισφορές πολλών ετών, είναι να βελτιωθεί το ισχύον καθεστώς και οι δυσβάσταχτες στην περίοδο που ζούμε επιβαρύνσεις. Για μετά τις εκλογές το καθεστώς που ισχύει είναι, για τα δύο πρόσφατα χρόνια οφειλής είναι 20 ευρώ ανά έτος, για τα προηγούμενα 4 χρόνια 5 ευρώ ανά έτος και μετά 1 ευρώ ανά έτος.

Οργανωτικά:

Ο τρόπος διοίκησης της Εταιρίας πρέπει να είναι τέτοιος που να συσπειρώνει τους συναδέλφους. Η διαφάνεια και η δημοκρατία με την έννοια της προβολής και του σεβασμού όλων των απόψεων. Συνεδριάσεις του ΔΣ στις οποίες οι προτάσεις της μειοψηφίας αφήνονται στα τελευταία δέκα λεπτά, τα πρακτικά δεν περιέχουν όλες τις απόψεις που διατυπώνονται και πολλές αποφάσεις λαμβάνονται χωρίς καν να τεθούν σε ψηφοφορία δεν δείχνουν κάτι τέτοιο.

Προτείνουμε:

 • Δημοσιοποίηση με κάθε μέσο των συνεδριάσεων του ΔΣ
 • Ανοιχτές συνεδριάσεις και δυνατότητα παρακολούθησης μέσω τηλεδιάσκεψης (skype κ.ά.) των συζητήσεων για κρίσιμα ζητήματα
 • Η ατζέντα κάθε συνεδρίασης γίνεται εκ των προτέρων γνωστή σε όλους και τα Παραρτήματα συμμετέχουν με προτάσεις επ’ αυτών ή προτείνουν και άλλα θέματα.
 • Αλλαγή του καταστατικού με κύριο ζητούμενο την αναβάθμιση του ρόλου των παραρτημάτων.
 • Εξονυχιστικός έλεγχος των οικονομικών της ΕΜΕ και διεκδίκηση χρημάτων που αναιτίως δεν βρίσκονται στο ταμείο της εταιρίας.
 • Όσο αφορά την Κίνησή μας, δεδομένου ότι δεν κατεβαίνουμε από προσωπικές φιλοδοξίες, τα μέλη μας στο ΔΣ θα υπερψηφίζουν προτάσεις που αποφασίζονται συλλογικά, ενώ στο τέλος του πρώτου έτους, με βάση τις ανάγκες της περιόδου, θα προβούμε σε εναλλαγή των εκπροσώπων μας στο ΔΣ.

Συνάδελφοι, η Κίνησή μας έχει ιστορία 10 χρόνων. Στο διάστημα αυτό πετύχαμε με μεγάλη πίεση να αλλάξει το καταστατικό σε σχέση με τις εκλογές και να γίνει ένα μικρό βήμα διαφάνειας. Νιώθουμε πλέον έτοιμοι, πλουσιότεροι σε εμπειρία από την παρουσία μας στο απερχόμενο ΔΣ και έχοντας μάθει και από τα δικά μας λάθη, να επιδιώξουμε με τη στήριξή σας την αναγέννηση της ΕΜΕ, την υπεράσπιση της μαθηματικής εκπαίδευσης και των Ελλήνων μαθηματικών, τον εκδημοκρατισμό της εταιρίας, τη διαφάνεια και το άνοιγμά της σε όλες τις φωνές, σε όλες τις περιοχές της χώρας και την άσκηση πίεσης στην πολιτεία προς τις κατευθύνσεις που εξασφαλίζουν τα πιο πάνω.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 • ΔΡΙΒΑΛΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
 • ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΑΡΕΤΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 • ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 • ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
 • ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 • ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 • ΚΟΥΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • ΜΑΚΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
 • ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΕΣΤΟΡΟΣ
 • ΟΡΦΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ
 • ΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 • ΤΖΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ

 • ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 • ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • ΛΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε μας μήνυμα και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.

Δεν διαβάζεται; Αλλάχτε κείμενο. captcha txt