Οι ομιλίες των μελών της Κίνησης στη ΓΣ της ΕΜΕ

 In Ανακοινώσεις, Νέα, Στην ΕΜΕ

Οι τοποθετήσεις των μελών της ΕΜΕ στη ΓΣ ήταν, με απόφαση της πλειοψηφίας της ΓΣ, τρίλεπτες. Μίλησαν τα μέλη της Κίνησης:
Γιώργος Κομπότης, Στέλιος Μαρίνης, Μάκης Μαυρέλης και Βασίλης Νεστορίδης.

Στέλιος Μαρίνης: 

Στον ελάχιστο χρόνο που διαθέτω θέλω να θίξω τέσσερα ζητήματα:

  1. Στην ανακοίνωση, που κατά πάγια τακτική εξέδωσε το προεδρείο χωρίς να ενημερωθεί καν το ΔΣ, εμφανίζεται ως θέση της ΕΜΕ η έμμεση αποδοχή των αναδιαρθρώσεων του «Νέου Λυκείου» με τη χαρακτηριστική φράση «Ακυρώνουν με τα ίδια τους τα χέρια τη δύσκολη προσπάθεια που επαγγέλλονται, για έναν εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό μετασχηματισμό της Γ’ Λυκείου, που θα μπορούσε να αναμορφώσει συνολικά το σχολείο και να αποδραματοποιήσει τη σύνδεση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση». Από ποια συλλογική απόφαση ή έστω συζήτηση προκύπτει ότι οι αλλαγές στο Λύκειο «θα μπορούσαν να αναμορφώσουν το σχολείο» κ.τ.λ.;
  2. Σχετικά με το διαγωνισμό Πυθαγόρας που είναι σε θετική κατεύθυνση και για τον οποίο εργάστηκαν άοκνα αρκετοί συνάδελφοι και ιδιαίτερα τα μέλη του ΔΣ Κεΐσογλου και Ζώτος, ο Σπύρος Φερεντίνος, η Στάμη Τσικοπούλου και πολλοί άλλοι, και τον οποίο βοηθήσαμε κι εμείς, ελπίζουμε να εφαρμοστούν όσα έχουμε αποφασίσει για σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και υποστήριξη και σε εκπαιδευτικούς του Δημοσίου που επιθυμούν να τον αξιοποιήσουν διδακτικά. Εμείς θα συμβάλουμε με κάθε τρόπο στη φάση αυτή.
  3. Σχετικά, τέλος, με το έτος Μαθηματικών, χωρίς να υποτιμούμε τα όσα έγιναν κυρίως σε κεντρικό επίπεδο, επισημαίνουμε ότι, με ευθύνη της διοίκησης της ΕΜΕ δεν έφτασε στην πλειονότητα των μαθητών, στους συναδέλφους και στην κοινωνία. Στην επιτροπή συνεργασίας με τα σχολεία δηλώσαμε ως Κίνηση μαζικά συμμετοχή. Όμως, παρά το ότι από πολύ νωρίς καταθέσαμε κείμενο με το οποίο καλούνταν όλοι οι συνάδελφοι να κινητοποιήσουν τους μαθητές τους με παραδείγματα συγκεκριμένων δράσεων, το ΔΣ δεν συζήτησε τις προτάσεις μας αυτές αναθέτοντάς τις στην πιο πάνω επιτροπή. Παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας, η επιτροπή καθυστέρησε δραματικά να συγκληθεί από τον επικεφαλής της. Όταν τελικά συγκλήθηκε, δεν έγινε δεκτό να συζητηθεί το κείμενό μας. Με την περιστασιακή πλειοψηφία, λόγω δικαιολογημένης απουσίας μελών της Κίνησής μας, αποφασίστηκε απλώς να «μοιραστούν» τα Παραρτήματα στα μέλη της επιτροπής. Χωρίς τη δυνατότητα αξιοποίησης των μέσων της εταιρείας, τα παραρτήματα με τα οποία προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε μας αγνόησαν και δεν έγινε τίποτε.
  4. Το τελευταίο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η διοικούσα παράταξη αντιμετωπίζει όσες πρωτοβουλίες μελών της δεν ελέγχει απολύτως. Δεν μας φταίνε τα μέλη της πλειοψηφίας του ΔΣ ως άτομα ούτε αμφισβητούμε τις ικανότητές τους. Πιστεύουμε ότι είναι η νοοτροπία τους που δεν αξιοποιούνται όλες οι δυνάμεις και η έλλειψη κουλτούρας συνεργασίας.

Μάκης Μαυρέλης:

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

ΟΙ πρόσφατες  κινητοποιήσεις  των αναπληρωτών και αδιόριστων εκπαιδευτικών και συνεπώς και Μαθηματικών   δεν έτυχαν της υποστήριξης  από το ΔΣ της ΕΜΕ ούτε με ανακοίνωση. Η μη ενεργοποίηση αυτή στον αγώνα για διορισμούς είναι μια σοβαρή παράληψη  στην διεκδίκηση μόνιμων διορισμών τώρα.    Ακόμα δεν έγινε καμία ενέργεια για τους συναδέλφους που  εργάζονται στα φροντιστήρια με συνθήκες γαλέρας  χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας με 3,5 ευρώ την ώρα αμοιβή. Πως ζητάμε την εγγραφή τους στην Εταιρεία;

  • Η ΕΜΕ να πάρει ξεκάθαρη θέση για το «Νέο Λύκειο»  για τη φιλοσοφία του και το περιεχόμενο του που θα επιφέρει εκτός των άλλων ουσιαστικές μεταβολές και στο εργασιακό καθεστώς των μονίμων  Εκπαιδευτικών  (μείωση ωρών )με κίνδυνο να υπάρξουν ελάχιστες  έως καθόλου θέσεις για διορισμό Να φτιαχτεί επιτροπή στα πλαίσια της ΕΜΕ .
  • Να δοθεί βάρος σε ζητήματα εκπαιδευτικά που έχουν οδηγήσει την εκπαίδευση σε απαξίωση και τους μαθηματικούς αλλά και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς σε απόγνωση. Προτείνω συνέδριο να αφιερώσει μέρος του για τη συζήτηση αυτών των θεμάτων .
  • Να υιοθετηθούν από την ΕΜΕ  οι εκπαιδευτικές προτάσεις των Ομοσπονδιών (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ –ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΑΚΩΝ) για επαναφορά του ωραρίου, μείωση αριθμό μαθητών ανά τάξη και τμήματα προσανατολισμού ΚΛΠ .
  • Να πάρει θέση για την αξιολόγηση – χειραγώγηση  που επιχειρούν όλες  οι κυβερνήσεις που έχουν στόχο και οδηγούν  στην πλήρη υποταγή στις κυβερνητικές επιλογές χωρίς περιθώρια παιδαγωγικής ελευθερίας και αυτονομίας.
  • Τέλος προτείνω να επαναλειτουργήσει η επιτροπή Καταστατικού για αλλαγές που κρίνονται ώριμες στην  ΕΜΕ για την μαζικοποίησή της (Ομοσπονδοποίηση- συμμετοχή παρατημάτων), για την καλύτερη  λειτουργία της και αλλαγή  του τρόπου ψηφοφορίας κλπ.

Βασίλης Νεστορίδης:

Είμαι μέλος της κίνησης για την Αλλαγή στη Μαθηματική εκπαίδευση. Επίσης ήμουν μέλος του Δ.Σ. της ΕΜΕ για ένα χρόνο και μέλος της επιτροπής σεμιναρίων. Σύνθημα της παράταξής μας είναι τα «Μαθηματικά για όλους». Σύμφωνα με αυτό βασικός μου στόχος είναι η διάδοση των μαθηματικών σε άλλους με ομιλίες, άρθρα στα περιοδικά της ΕΜΕ και άλλες εκδηλώσεις.

Σαν μέλος της επιτροπής σεμιναρίων πρότεινα προχωρημένες ομιλίες και ομιλητές που αφορούν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση δύο από τις οποίες έκανα ο ίδιος. Το καλύτερο άρθρο μου είναι για το Δημοτικό, δημοσιευμένο στον ¨Μικρό Ευκλείδη¨ και το οποίο δίδαξα σε Δημοτικό Σχολείο στη Νίκαια.

Σχετικά με τις Ολυμπιάδες επιθυμώ την σφαιρική θεώρηση κι όχι εκμάθηση τεχνασμάτων . Ακόμη οι Ολυμπιάδες είναι ή του ύψους ή του βάθους προς απογοήτευση πολλών. Προς τη θετική κατεύθυνση βήμα είναι ο Διαγωνισμός «Πυθαγόρας».

Τέλος, δεν είναι σαφές για μένα ότι όλα τα μάλη των επιτροπών της ΕΜΕ πρέπει ή είναι γραμμένοι στην Εταιρεία. Παράδειγμα είναι ότι ο υπεύθυνος κ. Καλουντζάκης του αναβαθμισμένου Bulletin δεν μπορούσε να είναι μέλος της Εταιρείας διότι το πτυχίο του ήταν Πληροφορικής και όχι Μαθηματικών, μολονότι το διδακτορικό του είναι Μαθηματικά. Προφανώς προτιμώ να είναι υπεύθυνος του Bulletin ο κ. Καλουντζάκης, που έχει πετύχει στη αναβάθμιση του Bulletin.

Recent Posts
Επικοινωνήστε μαζί μας

Στείλτε μας μήνυμα και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.

Δεν διαβάζεται; Αλλάχτε κείμενο. captcha txt